SOROPTIMISTEN HELPEN OOK IN 2022 DE SLACHTOFFERS VAN DE OVERSTROMING

Iedereen herinnert zich zeker nog de verschrikkelijke overstroming die België in juli 2021 getroffen heeft. Deze watersnoodramp heeft veel slachtoffers geëist en immense materiële schade tot gevolg gehad.
Niet alleen direct na de ramp maar ook tijdens de maanden daarna zijn uit het hele land leden uit clubs ter plaatse gegaan om hulp aan de slachtoffers te verlenen.

Nationaal project

Nu is het tijd om met de wederopbouwfase te beginnen. Dankzij de gulheid en de talrijke giften van onze clubs beschikken we over een mooi bedrag om ook financiële ondersteuning te kunnen geven.
In overleg met de voorzitters van de clubs uit de getroffen regio's is een nationaal project gekozen.
Dit project beantwoordt aan de doelstelling van Soroptimist, nl. “EDUCATIE”, dat voorziet in:

"Steun aan de door rampen getroffen scholen van de verschillende onderwijsnetten op pedagogisch, didactisch, psychologisch en cultureel gebied".

Vanwaar deze keuze? 

Meerdere scholen zijn volledig verwoest. Echter, de kosten van veel materiaal dat vóór de ramp aangekocht werd met eigen fondsen worden niet gedekt door overheidssteun en/of verzekeringen.
Zowel op leraren als leerlingen heeft deze natuurramp materieel én psychologisch een grote impact gehad.
Daarom is het ook zeer belangrijk om aandacht te schenken aan psychologische ondersteuning en verdere ontwikkelingsmogelijkheden.

Binnen het Soroptimist-fonds van de Koning Boudewijnstichting is een fonds "SINISTRE" gecreëerd. Dit fonds beheert alle financiële donaties. Er is duidelijk omschreven waar een project aan moet voldoen om als begunstigde in aanmerking te komen.

Wilt u graag meer weten over het Soroptimist-fonds van de Koning Boudewijnstichting?
Neem gerust contact met ons op.

Wilt u bijdragen aan dit project? 
Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404
Gestructureerde communicatie: +++ 623/3664/90058 +++


Giften vanaf 40 euro die worden overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag.