Soroptimist International België (SIB) statement

Oorlog is niet genderneutraal!

Het conflict in Oekraïne kan ons niet laten zwijgen.

Bij gewapende conflicten lijden vrouwen onevenredig zwaar. Vrouwen zoeken zelden oorlog, doch worden zij echter zelf en hun familie hard getroffen.  Bij de vredesbesprekingen zijn ze meestal afwezig, zo niet uitgesloten.

·        Vrouwen zijn veel kwetsbaarder voor oorlogsmisdaden. We vrezen voor de gezondheid en het welzijn van miljoenen vrouwen en meisjes die mogelijk gekwetst raken, hun huis en hun baan verliezen, verplicht worden om hun omgeving te verlaten, niet langer naar school kunnen, slachtoffer worden van verkrachting en de dood.

·        We roepen de landen op om de mensenrechten van alle vrouwen en meisjes te respecteren in Oekraïne, zoals vermeld in het Verdrag voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa, alle lidstaten van de Raad van Europa hebben dit aangenomen, ook Rusland en Oekraïne.

·        Vrouwen en meisjes moeten vanwege hun grotere kwetsbaarheid speciale bescherming krijgen. De specifieke maatregelen die zullen genomen worden ter bescherming van de burgers van Oekraïne, meestal vrouwen en hun kinderen die het gevechtsgebied ontvluchten om veiligheid te zoeken, zullen dit mogelijk maken.

Onze organisatie, Soroptimist International, is aanwezig in de meeste Europese landen, waaronder ook Rusland en Oekraïne. We werken aan projecten die vrouwen en meisjes onderwijzen, empoweren en mogelijkheden bieden.