Soroptimist International België lanceert campagne om tekenen van geweld te herkennen

 

In de aanloop naar de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen roept de Soroptimist International op om meer aandacht te besteden aan preventie van geweld.
In België bestaan al heel wat initiatieven om geweld of misbruik te melden en om slachtoffers op te vangen.
Snelle detectie van huiselijk geweld kan echter veel leed voorkomen. Ontbrekende factor is het herkennen van de signalen.
Net daar wil Soroptimist International dit jaar de aandacht op vestigen.

 

 

Het bekendmaken van de hulplijn 1712 voor de melding van geweld, misbruik en mishandeling stond de afgelopen jaren centraal in de bewustwordingsacties die Soroptimist International ondernam. Nog beter dan geweld of misbruik melden, is het voorkomen. Daarom trekt de organisatie in 2022 volop de kaart van preventie met de actie ‘Read the signs’.
Met deze bewustmakingscampagne wil Soroptimist International in België en heel Europa een stem zijn voor slachtoffers van intimidatie en geweld.

Waarschuwingssignalen van geweld worden nog te vaak genegeerd of gewoon verkeerd begrepen. Met haar campagne “Read the signs” wil Soroptimist International mensen bewust maken van de tekenen van gewelddadig en toxisch gedrag. Toxisch gedrag wordt gekenmerkt door het negatieve effect dat het heeft op de mentale en fysieke gezondheid van een persoon. Niet alleen slachtoffers, ook familie, vrienden, kennissen en buren, moeten de tekenen kennen en herkennen om op het juiste moment hulp te kunnen zoeken.

Preventie

Nog te veel vrouwen zijn het slachtoffer van pesterijen, die een voorbode kunnen zijn van geweld. Bewustmaking is de eerste stap naar preventie zodat geweld zo veel mogelijk kan voorkomen worden.

De 8 tekenen van een toxische relatie zijn: de heftigheid van de relatie, jaloezie, het controleren en isoleren van de partner, kritiek op diens uiterlijk en gedrag,  het saboteren en de schuld geven van wat er al dan niet fout gaat, en ongecontroleerde woedeaanvallen.

Campagne op bussen en metro en in middelbare scholen

De voorbije twee jaar spendeerde Soroptimist International in Europa meer dan 240 000 euro aan 800 projecten om geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen en te verhelpen.

Dit jaar zullen in België tijdens de campagnemaand november de bussen van De Lijn en TEC de preventieboodschap verspreiden in elke provincie en elke grote stad van het land. Ook in een deel van de Brusselse metro zal onze affiche duidelijk zichtbaar zijn.

Daarnaast vraagt de organisatie aan scholen om leerlingen te sensibiliseren voor het probleem van familiaal geweld. Via de kinderen hoopt het ook de ouders te bereiken.