Soroptimist clubs in België steunen de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije

6 februari 2023:  de wereld valt stil in Z.O. Turkije en Noord Syrië.

Meer dan 2 000 000  daklozen.... Ontelbare doden...

Caroline Demey onze SIE voorzitter stuurt zeer snel een mail rond om steun te vragen aan de Europese clubs.

De Belgische Unie roept onmiddellijk een ‘spoed-zoom’ bijeen en de dag nadien vertrekt een algemene oproep naar alle leden van de Belgische clubs om hulp te vragen.

Twee weken na de aardbeving zijn quasi alle Europese clubs waaronder SIB, vertegenwoordigd in Athene op de Growth Academy.

Ook de Turkse delegatie is daar, Sevil de voorzitter van de Turkse Unie op kop. Zij is afkomstig van het getroffen gebied, ze is van Andirin. De emotionele interventie die ze doet, hoeft geen betoog.

Eind Februari organiseert de Europese Unie een webinar om de Unies te sensibiliseren. De leden van de Belgische Unie volgen die massaal en zijn duidelijk geraakt door de beelden en de getuigenissen. De miserie, de ellende ,de dodentol kortom de apocalyptische situatie spreken tot de verbeelding.

De Belgische clubs willen echt wel een hart onder de riem steken van hun Turkse Sorop vriendinnen. Solidariteit is troef.

Marthe Claeys onze penningmeester, mag einde maart een prachtige som storten op het Turkse disasterfonds:   30350€                              

Bravo en heel hartelijk dank aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt!

Christiane Hozay
Voorzitter SIB   2023-2024