Wereldwijd in actie voor vrouwen

We leven in een wervelende samenleving met vele uitdagingen, die wij als Soroptimisten graag aangaan. Via projecten, advies, onderwijs en mentoring, beurzen en andere financiële steun, geven we meisjes en vrouwen
een duwtje in de rug.
We helpen hen zodat ze hun eigen toekomst in handen kunnen nemen, met meer vertrouwen en meer mogelijkheden.

Christiane Hozay, voorzitter 2023-2024

Wie zijn we

Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren door middel van onderwijs en economische en politieke bekrachtiging. Wij willen een wereld waar de mensenrechten gerespecteerd worden, ook voor vrouwen.

Soroptimisten veranderen het leven en de status van vrouwen en meisjes door middel van onderwijs, empowerment en het bieden van kansen.
Projectsteun en inzet voor goede doelen (ACTION ) koppelen we aan sensibilisering omtrent onrecht (AWARENESS ) en een invloedrijke stem (ADVOCACY) in internationale organisaties

Zij werd lid!

Waar maken we het verschil

Samenlevingen ontwikkelen zich rond pijlers en waarden. In 6 domeinen bouwen we gericht aan een betere wereld. We spelen een rol in de ontwikkeling, de ondersteuning en het uitdragen van de doelstellingen binnen elk domein.
Goed en bereikbaar onderwijs helpt meisjes/vrouwen groeien naar onafhankelijkheid, weerbaarheid en leiderschap.
Een gezond en duurzaam milieu bevordert het welzijn en de leefomstandigheden van vrouwen.
Een onrecht dat we bestrijden met preventieprojecten, bewustmaking en slachtofferhulp.
We bevorderen de toegang tot medische zorg en gezonde voeding.
Creëren van budget en opleidingsmogelijkheden zodat vrouwen voor zichzelf kunnen instaan.
Vrouwelijke professionals delen hun kennis en netwerk met jongere professioneel actieve vrouwen.

kleine inspanningen, groot effect

geplande activiteiten

0   
projecten
0  EUR
beurzen en prijzen uitgereikt
0   EUR
fondsen opgehaald
0   
vrouwen en meisjes werden geholpen

Nieuws en Media

PRESS

" Gege Katana Bukuru a été choisie comme marraine de la Nuit africaine. Elle témoigne de la violence faite aux femmes dans sa région. Elle croise les mains en attendant la première question. Un sourire en...