Kleur de wereld oranje in 16 dagen

16 Dagen Actie tegen Gendergerelateerd geweld

Oproep aan alle Soroptimist Clubs en leden!

25 november is de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en de start van de 16 dagenactie tegen gendergerelateerd geweld.
Deze zestiendaagse campagne eindigt op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten.

Het is een oproep naar individuen en naar groeperingen over de hele wereld om 16 dagen actie te voeren tegen alle vormen van geweld op vrouwen en meisjes door:

 • het versterken van veiligheid van vrouwen
 • het benadrukken van de aard en de veelvuldigheid van geweld tegen vrouwen
 • de sensibilisering van de publieke opinie dat geweld tegen vrouwen een probleem van mensenrechten is.
 • het duidelijk maken van de link tussen lokale en internationale acties tegen geweld op vrouwen
 • de solidariteit te versterken tussen vrouwen over heel de wereld
 • leadership van vrouwen te promoten
 • te lobbyen bij regeringen
 • het werk op lokaal vlak met als doel geweld op vrouwen te elimineren, te versterken

Soroptimist investeert in Opleiding 

Door opleiding te promoten helpt Soroptimist vrouwen om vrijheid en gelijkheid te bekomen door beperkingen op sociaal, economisch en cultureel vlak te overwinnen. Het doel is vrouwen en meisjes te sterken om hun dromen en potentieel te realiseren. Opleiding stelt vrouwen en meisjes in staat levenslang leren na te streven. Opleiding is eveneens een middel om vrouwen autonomer te maken. En opleiding is een belangrijk middel om geweld op vrouwen te voorkomen en uit te roeien.

Wat kan Soroptimist doen?

De actie “16 Days of Activism” biedt een buitengewone kans om onze Soroptimistclubs, onze leefgemeenschappen en onze landen te sensibiliseren. Decennia lang zijn Soroptimisten geëngageerd in hun omgeving en zijn ze invloedrijk en efficiënt in hun antwoorden op diverse problematieken. Zij zijn inderdaad goed geplaatst om lokale uitdagingen te zien en om de uitdagingen die vrouwen tegenkomen te begrijpen. Jaarlijks worden duizenden projecten om de levensomstandigheden van vrouwen te verbeteren opgestart en geïmplementeerd.

 Opleiding als instrument om geweld te voorkomen en te overwinnen.

Een toevlucht “adopteren” 

 • help slachtoffers van geweld, richt adviesorganen op, voer campagne om preventieprogramma’s te verbeteren en vestig de aandacht op dit onderwerp.
 • help opvangtehuizen voor vrouwen met jullie specifieke kennis in bepaalde domeinen
 • richt bibliotheken in
 • help vrouwen hun rechten te kennen
 • help vrouwen hun leven terug op te bouwen en vertrouwen terug te vinden
 • help vrouwen terug aan het werk
 • geef vrouwen die slachtoffer waren van geweld  juridisch advies
  enz.

Hoe ga JIJ meewerken aan deze “16 Days of Activism”?

Wat is de campagne “16 Days of Activism”?

De “16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld” is een jaarlijkse internationale campagne van de eerste Women's Global Leadership Institute, gecoördineerd door het Centre for Women's Global Leadership. Sinds 1991 hebben 5100 groepen in 187 landen deel genomen aan deze campagne!

Activiteiten zijn kunstwedstrijden, tentoonstellingen, filmprojecties, postkaart en affichecampagnes, informatiestands en mediacampagnes.
 

De “16 Days of Activism”campagne biedt de mogelijkheid om de stilte rond huiselijk geweld te doorbreken. Wij kunnen de visibiliteit van huiselijk geweld vergroten en hoop geven aan vrouwen die lijden onder geweld door lokaal  activiteiten te organiseren die huiselijk geweld belichten en verantwoording eisen van plegers van huiselijk geweld.

Waarom deze timing?

De campagne legt de link tussen geweldpleging tegenover vrouwen en mensenrechten omdat ze plaatsvindt tussen de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en de Internationale Dag van de Mensenrechten. Vandaag de dag worden heel wat vrouwen en meisjes blootgesteld aan verschillende vormen van schending van hun rechten enkel en alleen omwille van hun geslacht.